Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma w szczególności prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Udostępnij!