Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma w szczególności prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania oraz uzasadnienia wystawianych ocen.

Udostępnij!