Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma w szczególności prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów – na zasadzie równego dostępu do zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;

Udostępnij!