Nasza szkoła

59ad28ed4f30c_o

 

Nasza szkoła od września 2017 roku jest samodzielną placówką. Pod naszą opieką jest 70 uczniów w klasach I, II i IV, V i w oddziale specjalnym. Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 28 dzieci. Rada Pedagogiczna składa się z 18 nauczycieli.  Dyrektorem szkoły jest pani Ewa Rozmarynowka-Żądło.